[ VKO-logo ]

VKO Software & Support Utrecht is een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve software & softwaretoepassingen en IT-dienstverlening. Hierbij valt te denken aan automatiseringen in de glasbranche, Customer Relationship Management (relatiebeheer CRM) en maatwerk software.

Centraal gelegen in Utrecht, verzorgt VKO met haar softwarepakket GBER de complete administratieve auto­mati­sering van glas­bedrijven in heel Nederland.

Lees ons volledige bedrijfsprofiel

[ Kaderafbeelding ]

GBER automatisering­software voor de glasbranche

Sinds 1991 verzorgt GBER de complete admini­stratieve auto­matisering in de Nederlandse glas­branche. Omdat het pakket is ontwikkeld in nauwe samen­werking met glas­bedrijven is dit het enige software­pakket dat helemaal is toe­gesneden op de dagelijkse prak­tijk binnen uw bedrijf.

GBER wordt niet alleen op kantoor en in de werk­plaats gebruikt, maar ook in uw bedrijfs­wagens, op uw iPad en op uw web­sites. Zo kan bijvoorbeeld via een iPad een schade­melding worden gedaan en via de website schade­overzichten worden opgevraagd.

Lees verder

[ Kaderafbeelding ]

Installatie & Service op locatie en online

Installatie en implementatie van het soft­ware­pakket worden geheel door onze ge­specia­liseerde medewerkers verzorgd. Omdat veel van de inrichting maat­werk is, gebeurd alles in nauw overleg met de klant. Zo worden bijvoorbeeld uw offertes, opdracht­bevestigingen en websites aangepast aan uw huisstijl en eigen voorkeuren.

GBER wordt in overleg met de glas­branche voort­durend aangepast aan ver­ande­ringen in de markt. Door het afsluiten van een onderhouds­contract bent u altijd verzekerd van de nieuwste software­versie.

Lees verder

[ Kaderafbeelding ]

Speciale hardware voor uw automatisering

Met aanvullende hardware ver­een­voudigt en versnelt GBER bedrijfs­processen. Door efficiënt gebruik te maken van bar­codes en scanners worden de bedrijfs­processen nog meer ge­opti­mali­seerd en fouten vermeden.

Geplande orders worden verstuurd naar de TomTom van een glas­zetter. Zo beschikt hij op zijn route altijd over de juiste infor­matie.
Een iPad-applicatie in de wagen toont de monteur onder andere de elec­tronische werk­bon. Na afronding van het werk, kan de monteur de gebruikte materialen aan de order toevoegen.

Lees verder

 

Servicepagina's voor klanten van VKO

Als klant van VKO kunt u met uw eigen e-mailadres en wachtwoord inloggen op onze servicepagina's. Op deze servicepagina's kunt u onder andere...
  • Updates van software-modules downloaden.
  • Handleidingen en andere technische documenten downloaden.
  • Serviceverzoeken indienen en incidenten melden.

Ga via de volgende link naar de servicepagina's.
De servicepagina's bevinden zich tijdelijk nog op onze oude website.